8 maart 2014

De Eerste Dag

 

Vierde middag van de cursus ‘Geloven? Laat mij het maar zingen!’

 

Aanleiding: Ingebruikname van een nieuw liedboek in veel Protestantse Kerken

 

 

In de vier evangeliën wordt verhaald dat het graf van de gekruisigde Jezus op de eerste dag van de week leeg blijkt te zijn. Boodschappers (mannen in witte kleren) verwijzen de zoekers naar woorden van Jezus waardoor ze hadden kunnen weten dat deze moest lijden en sterven, maar ook dat hij uit het graf zou verrijzen. ‘Hij gaat jullie voor naar Galilea’, zo krijgen ze te horen.

 

De eerste Christenen komen bijeen op de eerste dag der week omdat die dag verbonden is met de opstanding van Jezus. Ook de verschijningen van Jezus aan de discipelen vinden plaats op de eerste dag der week, iets wat voor de vroege volgelingen van Jezus reden temeer was om die dag voor hun samenkomsten in ere te houden.

 

Zo is de Christelijke Kerk tot op de dag van vandaag doorgegaan met samen te komen op de eerste dag der week. De vorm waarmee dat gebeurde heeft zich langzaam ontwikkeld tot de liturgie van de kerkdiensten zoals we die nu in veel kerken kennen. Het is voor het eerst dat een liedboek een speciale rubriek heeft waarin aan de onderdelen van deze liturgie een voor een aandacht wordt geschonken met bijbehorende liederen/zangen. Het is een begrijpelijke keuze van de redactie om deze rubriek de naam te geven De Eerste Dag.

 

Op bladzijde 594 van het nieuwe liedboek geeft de redactie een korte uiteenzetting over de inhoud van de rubriek De Eerste Dag. Het lijkt mij een goed idee op de middag van de achtste maart stil te staan bij die bladzijde, omdat de inhoud ervan over zaken gaat die voor veel gewone kerkgangers geen gesneden koek zijn. Maar  daarnaast zullen we ook deze middag vooral veel uit deze rubriek zingen om te ervaren wat tekst en muziek met je ziel doen kunnen!

 

Roel Smit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design by IndionDesign    © 2018 Roel Smit